Nejen Péťovo autorské…

Nejen Péťovo autorské na blind

Zvánka!

Datum konání 17.7. 2020
Začátek okolo 19:00 hodiny
Místo Kunratický les 🎋, asi 777 metrů od metra ‘C’ Roztyly

Tentokráte již nikoho osobně nezvu a účast přislíbil a dokonce navrhl šikovný aktér a inspirátor Lukáš. Navážu na minulé téma, informace pro srdcem souznící kteří slyšeli záznam předchozího, osmého zveřejněného čtení s 93-letým junákem Vladimírem. Tedy dá se čekat spřízněným velmi inspirativní vyprávění…

Místo pro zájemce je, jen se předem ohlaste, počet omezím na 13 osob, a zatím jsme dva.

Nikdo z dalších případných účastníků pokud si to bude přát nebude ani v audio ani ve video a ani v textovém záznamu nijak uveden…

Jsem potěšený že zájem o mé autorské čtení je nejen můj..

Vítání všichni souznící a odhodlaní k objevu nových a hlavně vlastních stezek života…

Péťa

P.S. Zde jsou úvodní informace k předminulým akcím…

…autorské čtení na blind, to jest hraní na kytaru, vyprávění a povídání si plus bonus.

Po zkušenostech z minula si vyhrazuji i sám pro sebe čtení uskutečnit podle okolností a zájmu a to až přímo v den konání. Na jisté čtení jsme s dcerkou jeli padesát kilometrů do zamluvené místnosti ve vinárně, kam tři přislíbení účastníci bez omluvy nedorazili, omluvil se pouze jeden z nich asi po dvou hodinách od zahájení.

Tedy toto čtení bude v tomto duchu dynamické, na místě konání a čase se domluvím s účastníky, což může být kdokoli (Praha a přiměřeně dostupné okolí) s upřímným zájmem a ochotou si udělat čas a dorazit, nečekat až budu přemlouvat a posílat šerpy s vrtulníkem.

Vítám jak zájemce tak zájemkyně s tím, že jsem zadaný a podle toho se hodlám chovat jak v soukromí, tak na veřejnosti. Máme-li nějaké neduhy (a kdo má neviditelné podivňouše jako průvodce tak když zrovna není na koho ty neduhy převalit), tak pramen těch neduhů vnímám že bývá buď v neznalosti či nepochopení a v horším případě v komolení morálky. Což je volba snadnějších cest u TV a displeje místo vlastního úsilí a ochoty vykročit, což provází po prvotním přeprání se střízlivá radost, byť při pivku, ochota si jak (nepedofilní) děti hrát, nezávisle na tom, jestli to zrovna jiskří s protějšky, prostě aniž bychom si nedivadelně hráli na tatínka maminku či doktora, terapeuta, průvodce jiskřením a podobně…

Na akci vítám pouze ty co chtějí přijít z vlastního souznícího zájmu, nebavilo by mne kohokoliv do čehokoliv nutit, sebou počínaje.

Předešlá čtení, jejich záznamy, jsou k dispozici v tomto seznamu:

Podle zájmu je možný i přednes pohádek, které přednáším ze své sbírky alternativně a bláznivě upravených klasických verzí do veršů, uspořádány do sbírky Sedmero pohádek. Stejně tak vítám nové odhodlané herce. Jednu z pohádek jako ukázku možno přečíst zde:

Podle návštěvníků vypíchnu něco ze svých dosavadních dokončených a třeba i rozepsaných knížek, jejichž ukázky spolu se stručnou autocharakteristikou autora Péti najdeme na linku tomto:

ale též za občasného doprovodu své kytary rád zapěji nějaké písně, rád mám ty málo známé od Kryla a Nohavici. Protože mám široký záběr témat v oblasti tvorby, dotazováním se budu též snažit přednést to, o co může být většinový zájem zúčastněných.

Také se chystám podle zájmu na přání vytesat básničku či několik, podle nadhozených slov. Zavedl jsem to nedávno skoro jako tradici a u návštěvníků to má úspěch. U mne taky, dělám to rád. Známý se mě ptal, zda když přijde, jestli tím pádem bude patřičná kvalita, zda se dobře připravím. Odpověděl jsem mu, že dosud jsem se nezklamal… (kdo chce si tu může představit mrkanec, aniž bych ta slova uváděl jinam než co znamenají)

Toto čtení je veřejné, všichni účastníci se srdečným zájmem jsou srdečně zváni a vítáni. A abyste měli jistotu že se na vás dostane místa, což může být i při neobjednání, uvítám rezervace na svém tel. 734 695 184.

Jediný drobný požadavek, který stejně jako udělat něco pro to zúčastnit se, tak je nejen mnou očekáváno ale i od ostatních hostů nerušit projev autora a naslouchání zájemců při shledaném vlastním nezájmu či nutkavé snaze se coby host na čtení též neodkladně projevit. Stejně jak je volný vstup, volný je i výstup.

Těším se na Nás
Péťa

P.P.S.
S nejnovějším zaznamenaném nedávném čtení jsem opět spokojen… Jeho výtažek jsem nasdílel na youtube, odkaz je zde:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *