Nejen Péťovo autorské…

Nejen Péťovo autorské na blind

Zvánka!

Datum konání 17.7. 2020
Začátek okolo 19:00 hodiny
Místo Kunratický les 🎋, asi 777 metrů od metra ‘C’ Roztyly

Tentokráte již nikoho osobně nezvu a účast přislíbil a dokonce navrhl šikovný aktér a inspirátor Lukáš. Navážu na minulé téma, informace pro srdcem souznící kteří slyšeli záznam předchozího, osmého zveřejněného čtení s 93-letým junákem Vladimírem. Tedy dá se čekat spřízněným velmi inspirativní vyprávění…

Místo pro zájemce je, jen se předem ohlaste, počet omezím na 13 osob, a zatím jsme dva.

Nikdo z dalších případných účastníků pokud si to bude přát nebude ani v audio ani ve video a ani v textovém záznamu nijak uveden…

Jsem potěšený že zájem o mé autorské čtení je nejen můj..

Vítání všichni souznící a odhodlaní k objevu nových a hlavně vlastních stezek života…

Péťa

P.S. Zde jsou úvodní informace k předminulým akcím…

…autorské čtení na blind, to jest hraní na kytaru, vyprávění a povídání si plus bonus.

Po zkušenostech z minula si vyhrazuji i sám pro sebe čtení uskutečnit podle okolností a zájmu a to až přímo v den konání. Na jisté čtení jsme s dcerkou jeli padesát kilometrů do zamluvené místnosti ve vinárně, kam tři přislíbení účastníci bez omluvy nedorazili, omluvil se pouze jeden z nich asi po dvou hodinách od zahájení.

Tedy toto čtení bude v tomto duchu dynamické, na místě konání a čase se domluvím s účastníky, což může být kdokoli (Praha a přiměřeně dostupné okolí) s upřímným zájmem a ochotou si udělat čas a dorazit, nečekat až budu přemlouvat a posílat šerpy s vrtulníkem.

Vítám jak zájemce tak zájemkyně s tím, že jsem zadaný a podle toho se hodlám chovat jak v soukromí, tak na veřejnosti. Máme-li nějaké neduhy (a kdo má neviditelné podivňouše jako průvodce tak když zrovna není na koho ty neduhy převalit), tak pramen těch neduhů vnímám že bývá buď v neznalosti či nepochopení a v horším případě v komolení morálky. Což je volba snadnějších cest u TV a displeje místo vlastního úsilí a ochoty vykročit, což provází po prvotním přeprání se střízlivá radost, byť při pivku, ochota si jak (nepedofilní) děti hrát, nezávisle na tom, jestli to zrovna jiskří s protějšky, prostě aniž bychom si nedivadelně hráli na tatínka maminku či doktora, terapeuta, průvodce jiskřením a podobně…

Na akci vítám pouze ty co chtějí přijít z vlastního souznícího zájmu, nebavilo by mne kohokoliv do čehokoliv nutit, sebou počínaje.

Předešlá čtení, jejich záznamy, jsou k dispozici v tomto seznamu:

Podle zájmu je možný i přednes pohádek, které přednáším ze své sbírky alternativně a bláznivě upravených klasických verzí do veršů, uspořádány do sbírky Sedmero pohádek. Stejně tak vítám nové odhodlané herce. Jednu z pohádek jako ukázku možno přečíst zde:

Podle návštěvníků vypíchnu něco ze svých dosavadních dokončených a třeba i rozepsaných knížek, jejichž ukázky spolu se stručnou autocharakteristikou autora Péti najdeme na linku tomto:

ale též za občasného doprovodu své kytary rád zapěji nějaké písně, rád mám ty málo známé od Kryla a Nohavici. Protože mám široký záběr témat v oblasti tvorby, dotazováním se budu též snažit přednést to, o co může být většinový zájem zúčastněných.

Také se chystám podle zájmu na přání vytesat básničku či několik, podle nadhozených slov. Zavedl jsem to nedávno skoro jako tradici a u návštěvníků to má úspěch. U mne taky, dělám to rád. Známý se mě ptal, zda když přijde, jestli tím pádem bude patřičná kvalita, zda se dobře připravím. Odpověděl jsem mu, že dosud jsem se nezklamal… (kdo chce si tu může představit mrkanec, aniž bych ta slova uváděl jinam než co znamenají)

Toto čtení je veřejné, všichni účastníci se srdečným zájmem jsou srdečně zváni a vítáni. A abyste měli jistotu že se na vás dostane místa, což může být i při neobjednání, uvítám rezervace na svém tel. 734 695 184.

Jediný drobný požadavek, který stejně jako udělat něco pro to zúčastnit se, tak je nejen mnou očekáváno ale i od ostatních hostů nerušit projev autora a naslouchání zájemců při shledaném vlastním nezájmu či nutkavé snaze se coby host na čtení též neodkladně projevit. Stejně jak je volný vstup, volný je i výstup.

Těším se na Nás
Péťa

P.P.S.
S nejnovějším zaznamenaném nedávném čtení jsem opět spokojen… Jeho výtažek jsem nasdílel na youtube, odkaz je zde:

Fanánek a další inspirace

Péťův situační úplk

Název videa níže rozhovoru s mým oblíbencem Fanánkem mi přijde trochu účelově ohnutý. Fanánek ve videu sám říká, že nenávist vůči prezidentu Zemanovi je uměle vyvolávána lobbystickými pákotlači, v mém slovníku se nalézají pod “bodrými mincostréci”. Název videa, pochybuju že jej vymýšlel Fanánek, mi přijde jako zištně ohnutý k podsunu že Zeman může za temnotu a za to že ve vysokém věku a ve špinavé politice když ztrácí humor může za to že jej děti mají za póvl. Fanán naopak zmiňuje, že to je těmi co to už dětem takto servírují.

Můj zmíněný oblíbenec Fanánek mne v mohém těší a inspiruje, I když, slovy technika, kterým by každý chlap měl krapet být, má mých devadesát procent tušeného souznění, pět hvězdiček chceme li to poetičtěji. Absolutní souhlas nedávám ani Fanánovi. Absolutní souhlas v mém pojetí patří pouze každého vyššímu Já, našemu Mistru, střípku Krista v nás, který máme taktéž každý jiný a jedinečný. A I ten souhlas vyššímu já beru že je zdravý po náležitém dialogu s ním, nejen slepým konáním, to už pak bývá jen pouhý fanatismus a směr kormidla se potom stáčí na opačnou stranu, k egu.

Necítím se absolutní součástí žádné zemské a už vůbec ne politické strany, jak mi někdo občas přisuzuje, ale rozhodně se přikláním k tomu, co shledávám bližší, když to je potřeba, aniž bych se s tím musel ztotožnit. S čím s Fanánem souhlasím je většina jeho projevu ve videu níže, zmíním tedy s čím až tak nesouzním. Na politické scéně sice také netuším žádnou silnou dobrou osobnost, souhlasím s Fanánovým termínem Řídkost a Politická prázdnota, ale pořád se přikláním k tomu, že je dobré volit menší zlo, v pozitivnějším slovníku větší dobro. A těžko je někdo úplně stejně zlý nebo dobrý jako někdo další. Proto když bylo užší finále volby prezidenta, I když tam nebyl žádný ideál, vybral jsem si to, co je mi bližší. Stejně se těmto obdobným volbám nejen politickým v životě nevyhneme. Představme si, že prcháme z podzemí, ze zajetí, a podzemní chodba se začne dělit na dvě. Každé z nich vládne trochu jiný duch a jedna z cest si vyžáduje volbu Zemana a druhá Drahoše. Co vyřešíme tím, že si nezvolíme nic? Návrat do klece? Jak jsem naťuk, nesouhlasím s tím, že oba jsou stejně špatní nebo stejně dobří. Ale stejně považuju za správné si zvolit. Tolik můj rozpor s pojetím Fanánka, jinak nemám větší potřebu se v tuto chvíli víc vyhranit proti tomu co říkal, naopak.

Jednu z těch chodeb jsem si zvolil, v případě volby prezidenta i přesto že to nepovažuji za svou absolutně nezbytnou volbu, jen jako určitý symbol nelhostejnosti, protože jsem to shledal k posunu a systému jak je stavěn vhodné. Neznamená to ale, že jsem se se svou volbou zcela ztotožnil s tím, koho jsem si ze dvou možností vybral. Prostě jsem jen na roztoku řeky zvolil, kudy si přeji plout dál. Ona ta řeka se pak zase opět nejspíš spojí v jednu, nicméně můžu ovlivnit úsek, kterým se k tomu doberu.

Fanánek je mi podobně jako Jožo Ráž a další obdobní týpci symbolem nestárnoucí vitality, kdy I s přibívajícím věkem lze vidět zrání a kvalitu.

Péťa ?
Kancopas sebepas ?
Jedinec?cz

Zloději křičí v cinkání s klíči

Péťův situační úplk
Zloději křičí bláboly píčí

Ti samí lidé, účeloví prospěcháři soběhrabní, kteří rádi vyčítají Zemanovi jak rozděluje národ, patrně že dobrovolně nepodstoupil medový Drahošův demokratický diktát pro horní čtyři procenta elity národa v podobě knižátek a monsiňorátek… ti samí účelníci odmítají mít Nohavicu na oslavě státního svátku..

Tak tam budou hrát mincím a popové slávě vypláchlá havloidní hopsavá klusátka a krajčátka, co si z bašt svých jistot hrají na utlačované rebely, za hojné podpory marketingu popových pasců. Tragikomedie…

Takovou oslavu, kde nechtějí Nohavicu pro sice ke konci režimu pasivní ale nikdy neprokázané aktivní členství v StB, Nohavicu, který pro své názory dlouhá léta skutečně trpěl, ne jako ta zhulená princátka hrající si na buddhisty, milující otce od rodin za přetékání cukrošným slizem z pokorných špulení, která ani při maximální klusavé šponě nedohopsnou Nohavicovi ani ke kotníku… tak na té oslavě, která ale už nebude oslava republiky ale maškaráda šaškoidních hopsálků, tu si strčte víte kam. Za klobouk je to ještě moc jemný..

Péťa ?
Kancopas ?
Jedinec?cz

https://www.novinky.cz/kultura/clanek/nohavicu-kvuli-stb-nechteji-na-megakoncert-k-vyroci-republiky-40298482

Skon mistra

Péťův situační úplk
Skon mistra, trůn (dnes) volný

Dobrý den, slušně pozdravím, i když to nemusí znamenat nic slušného a od některých důstojných občanů, co by neřekli veřejně sprosté slovo ani za pytel bimbasů to nosívá vibrace zakletí. K dnešnímu dni.. pokud skon Karla Gotta není jen další hoax v této sérii, tentokrát se zdá že Gottužel není.

Neberu odchod zpěváka Káji na lehkou váhu. Líbil se mi jeho hlas i čistota projevu, i když texty písní nemívaly nějakou extra hloubku. Gott ač se za komunistů politicky spíš nevyjadřoval a jeho písně nebyly hluboké jako třeba písně Kryla či jiných písničkářů nepasoucích po popových síních slávy, tak tento pan Karel Gott něco předvedl a něco uměl a nebývalo nepříjemné to poslouchat ani pro mnohé ty, jejichž šálek čaje to nebyl. Nehrál si na něco co nebyl, na to jak uměl u něj byla znát nepřehlédnutelná pokora.

Jak jsem již zmínil, za komančů nelezl rudochům do zadku, přesto měl od nich dostatek prostoru a jeho politické názory současné doby se mi vesměs líbily. Viděl jsem ho i jako vtipného moderátora, co se uměl zasmát sám sobě. Lze toto vše říct o jeho nástupcích ládovaných na výsluní mincovními stréci a popovými pasci, managerující finančně parketu múz s patřičnými dojnými okovy? Které z  klusátek buddhatých leštících jim řitě za cinkotu padajících mincí dosadí na jeho trůn? No není těžké až tak v této oblasti předvídat a nesplést se…

Ač Kryl neměl moc Gotta rád, nevím jestli jako člověka či jen jeho projevy, mně Gott jako člověk nevadil a naopak, dalo se na něm najít spoustu dobrého a oceněníhodného, což z projevů jeho účelových viceslavíků zlatonosných prohlásit nemohu, protože to tam nevidím. Karla Kryla mohlo mrzet to, že pro svůj názor trpěl, zatímco Kája Gott si zpíval po světě a politicky se moc nevyjadřoval. Ale to nechám být, nerad mluvím za druhé a i když je můj velký oblíbenec Kryl, i Gotta jsem měl jako člověka rád.

Čest jeho památce
Péťa
NeoTesan
Jedinec?cz

Účelníci aneb prostituti korouhvizdí

Péťův situační úplk

Tuto svou dnešní polemiku povedu záměrně v co nejanonymnějším duchu, dokonce ani svého oblíbeného maskota coby symbol laciného zaprodání davyskýtajícímu popovému mlsu špulícího gigola Tomíka Kluse pokud možno nezmíním, nebo aspoň míň jak třikrát.

Tak schválně, kdo to pozná, kdo čte aspoň titulky zpráv, o kom bude tento odstavec? Správné odpovědi odměním žetonem. Jakýsi herec, ze slavné rodiny herců, kde mám jinak své dva velké oblíbence prohlásil přibližně toto… Že kdysi podepsal Antichartu, protože ještě v sobě nenašel odvahu, ale teď že už ji má, a tedy i veřejně vystupuje proti tomu agresivnímu a po celém světě se rozpínajícímu Rusku, které svýma dvěma zahraničníma základnama, ve státech kde je řádné zvolené vlády pozvaly okupuje a ohrožuje celou sluneční soustavu včetně péče o utečence z Marsu, to strašné a nenasytné monstrum, tak ukrutné, že srdnatým západním kovbojům odmítá darovat své zdroje. Rusko viděné těmito pravdoláskytnými brýlemi není tak bezpečné, obětavé a skromné jako bratryně neurčitého pohlaví Amerika a západní pojetí moderní demokratické kolonizace ve stylu

“Euro dovnitř a sto ven
ať jdou klidně do hoven”

a tak v rámci šíření pravdy a lásky má své vojenské základny bránící předvoj míru ve všech lokalitách nalezišť po celém světě v podobě geologů hledajícíh ropu s nutnou vojenskou ochranou před nenasytným Ruskem, co sobecky odmítá darovat své zdroje. Ještě že tak, můžeme mít pocit sucha a bezpečí. Možná že až příliš, když už se stejně dávno projevují známky národní kastrace…

A tak si říkám. Co bylo snažší za komunistů, podepsat Antichartu jako onen nyní se probudivší herec hrdina, nebo se postavit proti ní? Dále si říkám… co je snažší teď, dál přijímat hlas milujících pravdoláskonosných kovbojů západu hlásající nebezpečí z východu, démonizovaného s ohledem na přání burzy a vyšších tužeb nadnárodního marketingu? Jako nyní se probudivší hérec hrdina?

Proč přestal být před svým skonem populární a navíc za ne zcela jasných okolností skonalý Kryl, jehož odkaz mají teď hojně tendenci zneužívat havloidé a jiní loutkoidé, medící eunuši z bašt svých jistot, tak proč byl odstaven? Nebylo to třebas tím, že přestal ukazovat na nebezpečí z východu, kde se situace mohla změnit a medovatý duch lačňák se mohl mezitím se svými nitkami sosacích intrik přestěhovat spíše opačným směrem? Je rozvrstven kde jen může, včetně našich niter, ale někde mívá převahu, která se ale přelévá podle toho, kde je mu dovoleno víc škodit a sát.

Nejde to vysvětlit, přesvědčuji se o tom každou chvíli. Kdo to nezačne vnímat, bez zdlouhavého vysvětlování, neztrácejme čas a věnujme se radostné tvorbě a nechme každému jeho volbu, zda líbivé sadomasochistické prezentace v podobě duhových průvodů za požehnání zhulených šéfů magistrátů a diplomatických loutek z mnoha západních zemí nebo jestli syrovou realitu, která nemusí být tak lacině medová, ale zato dává hlubší a jemnější radost. Která když se okusí, i ty dosavadní nejintenzivnější sladkosti se stanou buď šikovným doplňkem, anebo ty umělé jen laciným vyčpěním.

Držím Nám palce
Howgh
Péťa ??
Jedinec?cz

Tvorba

Péťův situační úplk
Tvorba

Tolik lidí jsem slyšel se litovat že by mohli napsat knihu z toho, co se jim dělo, nebo si stěžovat že nemají čas a nestíhají, aby pak dřepěli u vyplachujících seriálů, nebo se dotovali jinou iluzí.

Proč knížku dosud nenapsali, nebo proč ji nepíšou?

Pokud něco skutečně chceme, může být vhodné říct si upřímně co nám brání… Upřímně a Sami sobě. Budeme-li dostatečně Upřímní, tím spíš se nám povede že v té oblasti zapracujem a něco po čem toužíme vytvoříme nebo alespoň začneme vytvářet.

Dobrým průvodním znakem začátku hlubšího poznání sebe sama bývá, že když si skutečně Upřímně řekneme co nám Skutečně brání, nebudeme mít potřebu to líbivě komukoliv prezentovat a ani se nikým a ničím vně o tom ujišťovat, ale prostě začnem něco pro svou touhu dělat.

Dokonce je vhodné o tom raděj moc nemluvit, mnoho lidí netvoří, jen konzumuje a jejich vliv, oslovíme-li je, nás může v tvorbě oslabovat. Nemohou nám předat víc, než sami praktikují. A pokud spíše konzumují nebo mají divné či chladné projevy, co nám asi předají?

Ruší nás? Ale to je zas jen proto, že jsme to dovolili…

Péťa

Bokem s cvokem

Péťovy mordy

Máloco tak pobaví
jak to co se nesmí
z vytěsnané obavy
vzkvétá nový vesmír

Za hrdinstvím vytrvej
motýlku i můro
záleží však z čí krve
má být platba, úrok

Zdali krok do neznáma
těží cizí zdroje
když je dáma sezdána
v trablech není moje

Při pocitu že jsem víc
než ten póvl kolem
Popelce pásne střevíc
a šém najde Golem

Nejsladší pak jsou družky
co někoho mají
kamarádů soudružky
s kterýma si hrají

Co na tom že přizdisráč
byl bych pro svý jistý
hlavní je sos.. není zač
s princeznou od pizdy

Nevyzývám v celibát
též nebývá zdravý
proč však mrvkům nelibá
jsou vlastních zrn stravy?

Mistři zbystří

Péťovy hrájoviny

Znám spoustu snivých kasačů
dopředu ví co udělají
získávám na ten natřas čuch
sami sobě tím chudě lhají

Apoštol Petr podobné
to měl s kasáním, potom zapřel
šel s Kristem nejdál toho dne
fakt jste na tom líp sestro, bratře?

Věřme skutkům a vnímání
tím myšleno vlastní broušené
Jsem přímý? Pak nic nemám v ní
v té dopředu znalé zkušené

V tom nacházíme všichni kus
sebe sama když nemlžíme
Ty ne pan Moudrý chlípníku?
Zaplácl pro kvas kemr lží med

Spoustu známých mi odešlo
jak družek tak bratrů rytířů
Co chtějí, kam jdou? Podél slot
sami v suchu jistot pancířů

Cítím svou blízkost Velmistra
jsem sebe jeho vratký správce
Je to dost o tom nemít strach
číhá s iluzí na oprátce

Není zlý, jenom varuje
zlý bývá jeho špatný výklad
Když z knih mysl ve varu je
může se tím srdce vyviklat